Làm bài trắc nghiệm

Luyện tập với các bài tập trắc nghiệm cơ bản.
Chú ý: kho dữ liệu hiện tại có thể khác so với kỳ thi JLPT thực tế

Luyện dịch - ngữ pháp

Luyện tập ngữ pháp hằng ngày bằng cách dịch câu có sử dụng ngữ pháp. Với cách học này bạn cũng sẽ nắm vững cách dùng chúng một cách có hiệu quả hơn.

Bạn cũng có thể chia sẻ ví dụ mẫu cho cộng đồng tại đây: Chia sẻ câu ví dụ mẫu


Luyện tập đặt câu - dịch

Dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật qua các câu hội thoại đơn giản.

Bạn có 20 câu để luyện tập mỗi ngày.


Tra cứu tên tiếng Nhật theo phiên âm Kana